Παροχές

Παρέχουμε:

 • Παιδαγωγικό πρόγραμμα κατάλληλο για κάθε ηλικία (λειτουργούμε διαθεματικά)
 • Μουσικοκινητική αγωγή
 • Θεατρικό παιχνίδι
 • Ξένη γλώσσα
 • Κηπουρική
 • Μαγειρική
 • Κυκλοφοριακή αγωγή
 • Αθλήματα (τένις, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ)
 • Χορό
 • Ερευνώ το φυσικό κόσμο (πειράματα φυσικής)
 • κολυμβητήριο
 • Εκδρομές