Ενημέρωση γονέων

Οι γονείς των παιδιών μας έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται από τις παιδαγωγούς μας όποτε το επιθυμούν ή θεωρούν ότι συντρέχει λόγος, είτε κλείνοντας ένα ραντεβού, είτε τηλεφωνικά εάν δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Φυσικά όσοι από εσας δε χρησιμοποιείται σχολικό συναντάτε καθημερινά τη δασκάλα του παιδιού σας και μπορείτε να έχετε σύντομη καθημερινή ενημέρωση.
Από πλευράς μας διοργανώνονται τρεις συναντήσεις το έτος σε τακτά χρονικά διαστήματα.

  • Η πρώτη είναι ομαδική, αφορά όλους τους γονείς και οι παιδαγωγοί εξηγούν τον τρόπο εργασίας τους, τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθούν, τους στόχους τους κτλ.
  • Οι δύο επόμενες είναι ατομικές και οι γονείς και κηδεμόνες2 των παιδιών ενημερώνονται για την πρόοδό τους και παίρνουν τις εργασίες τους.Επιπλέον καθημερινά στην τσάντα των παιδιών υπάρχει ένα έντυπο στο οποίο η δασκάλα συμπληρώνει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση, το φαγητό και την χρήση της τουαλέτας.